Top

Hüseyin Zekai Paşa

Hüseyin Zekai Paşa

Hüseyin Zekai Paşa

Hüseyin Zekâi Paşa (1860 – 1919) Osmanlı dönemi Türk ressam, Asker ressam

Türk Ressam Hüseyin Zekai Paşa 1869 yılında İstanbul’da doğdu. İlk resim eğitimini Kuleli Askeri Lisesi’nde Süleyman Seyyid ve Osman Nuri Paşa’dan alan Hüseyin Zekai Paşa, daha sonra Mekteb-i Harbiye’den mezun oldu. Sezer Tansuğ’un tasnifine göre Birinci Kuşak asker ressamlarımızdandır. Öğrencilik yıllarında yaptığı resimlerle Sultan II. Abdülhamid’in beğenisini kazanarak yaver sınıfına alındı ve saray yaveri Şeker Ahmed Paşa ile çalışmaya başladı.

1907 yılında Saray yaverliğine atandı, bu görevi sırasında Yıldız Sarayı’ndaki Silah Müzesi’nin kuruluşu için çalışmalar yaptı. Ressamlığının yanı sıra sanat eseri koleksiyonları yapan sanatçının ayrıca 1914 ve 1919 yıllarında yazdığı sanat tarihi kitapları da vardır.

Peyzaj ve natürmort çalışmaları bulunan sanatçının İstanbul resimleri arasında III. Ahmed Çeşmesi, Ayasofya Camii gibi anıtsal mimari betimlemeleri, İstanbul’un çeşitli yerlerinden yaptığı peyzajlar sayılabilir. Erken dönemlerinde primitiflerin fotoğraftan çalışılmış resimlerini andıran bir üslupta çalışan sanatçının daha geç dönem resimleri, açık havada çalışılmış izlenimi veren ışık ve renk kullanımıyla empresyonist bir üslubu çağrıştırır.

Hüseyin Zekai Paşa Sanat Anlayışı

Onun bu sürekli öğrenme isteği, resimlerinde de belirgin bir gelişmenin izlenmesine neden olur. Daha çok manzara ve mimari yapılar üzerine resimler yapan sanatçının üslupsal gelişimi dikkat çekicidir. Onun Yıldız Sarayı Bahçesi’nden adlı çalışması foroğraftan bakarak resim yapan Darüşşafakalı ressamların birkaç adım ilerisinde bir resim olarak değerlendirilebilir. Oysa Cami adlı resmi, artık ustalıklı bir mimari görünüm çalışması olarak karşımıza çıkar. Bu resimde, ışığın mimari bünyeyi tanımlamadaki rolü ve yapının çevresiyle bütünlüğü son derece başarılıdır.

Sanatçının 1905/6 yıllarına tarihlenen Ayasofya Camii Hünkar Mahfili adlı resmi ise, başarılı bir iç mekan tanımlamasıdır. Bu resim batılı anlamda Türk resim sanatının erken iç mekan sahnelerinden birisi olarak ayrıca dikkat çekicidir.

Hüseyin Zekai Paşa’nın resimlerindeki gelişim çizgisinin doruğu ise Erenköy’den adlı yağlıboyasıdır. Bu güzel resimde, manzara duyarlılığının izlenimci bir paletle ifade edildiğini görmekteyiz: “Hüseyin Zekai Paşa, 1910’larda, özellikle Galatasaray sergilerinin başlamasından sonra, Osmanlı Ressamlar Cemiyeti üyesi ressamlarla ilişkilerin bir sonucu olarak izlenimci palete yönelmiş, kirletilmemiş arı, duru renk karşıtlıklarını bir ölçüde ’empâtement’ diyebileceğimiz kalınlıkta ve fırça vuruşlarıyla tuvale aktarmaya başlamış görünür .

1919 yılında, doğduğu ve yaşadığı yer olan Üsküdar’da ölen Hüseyin Zekai Paşa, çağdaş Türk resminin önemli isimlerinden birisidir.

Hüseyin Zekai Paşa’nın ressamlığının ve koleksiyon erliğinin yanı sıra yazarlık yönünün de olduğu bilinmektedir.

Hüseyin Zekai Paşa Kitapları

1914 Mübeccel hazineler
1919 Bedayi-i Asar- ı Osmaniye

Hüseyin Zekai Paşa Eserleri

Deniz Hamamı
Çamlıca Sırtları
Üçüncü Ahmet çeşmesi
Yıldız Sarayı

Türkiye Genelinde Tüm Eski Antika Tablolarınızı Ücretsiz Ekspertiz Sonrası, Değerinde Nakit Olarak Alıyoruz.

Aşağıdaki seçeneklerden bizlere ulaşabilirsiniz.

ŞİMDİ ARA