Top

Antika Kuranı Kerim Alanlar

Antika Kuranı Kerim Alanlar

Antika Kuranı Kerim Alanlar Firması Olarak, Elinizde olan Antika kuranı kerimlerinizi değerinin üzerinde, nakit fiyatlarla alımını yapmaktayız.

Bilindiği üzere İslam inanç dünyasının kutsal kitabı Kuran-ı Kerim’dir. Mukaddes kitabımız Kuran-ı Kerim dünyada en çok yazılan kitaptır. Bilinen en eski yazma Kuran-ı Kerim 7. yüzyıla aittir. Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim ilk defa Hz. Ömer ve Hz. Ebubekir’ in isteğiyle kitap haline gelmiştir.

Hz. Osman zamanında ise İslam ile şereflenecek kavimlere gönderilmez için çoğaltılmaya başlanmıştır. Bu sayede kısa zamanda tekrar yazılıp, süslenip ( tezhiplenip) , ciltlenerek farklı toplumlara ulaştırılan Kuran- Kerimler gönderildikleri toplumların kültür ve sanat zevkiyle harmanlanıp çoğaltılmıştır.

Antika Kuranı Kerim Ekspertiz

Antika Kuranı Kerim Ekspertiz Hz. Osman zamanında ise İslam ile şereflenecek kavimlere gönderilmez için çoğaltılmaya başlanmıştır. Bu sayede kısa zamanda tekrar yazılıp, süslenip ( tezhiplenip) , ciltlenerek farklı toplumlara ulaştırılan Kuran- Kerimler gönderildikleri toplumların kültür ve sanat zevkiyle harmanlanıp çoğaltılmıştır.

Antika Kuran Kerim Nasıl Alınır Satılır?

Antika Kuran Whatsapp İnternet veya posta aracılığıyla göndereceğiniz fotoğraflara bakarak eseriniz için bir ön değerlendirme yapabilmekteyiz. Ön değerlendirmeden iyi bir netice çıktığı takdirde, eserin kendisini mutlaka görmemiz gerekmektedir.

Antika Kuranı Kerim Alanlar

Antika Kuran Ekspertiz

Antika Kuran Ekspertiz Antika eşyalara ve eski yazılara önem veren kişiler, bazen bu eşyalardan sıkılabilir ve yerine yenisini isteyebilir. Bazen de maddi olarak sıkışan biri maddi değeri yüksek olan antika eşyalarını ve eski yazılarını satarak durumdan kurtulmak isteyebilir. Her iki durumda da Asır Antika firmamız sizlerin yanındadır. Antika Kuran Ekspertiz

Antika Kuran Alanlar

Emevi, Abbasi, Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Memlük, Safevi, Türkmen gibi Müslüman devletler döneminde yazılan Kuran-ı Kerim , Osmanlı İmparatorluğu döneminde de en güzel örneklerini vermeye devam etmiştir. Özellikle İstanbul’un fethinden sonra hat sanatı çok hızlı bir şekilde gelişmiştir.

Antika kuran Alanlar Osmanlı İmparatorluğunda 15. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar, özellikle 2. Beyazıd, Kanuni Sultan Süleyman, 2. Ahmed , 2. Mustafa ve 2. Mahmud dönemlerinde sanata ve sanatçıya çok kıymet verilmiştir. ve yine bu padişahların devrinde, dönemin en iyi hattatları tarafından; Kuran, cüz, en’am, kıt’a, murakka, hilye-i şerif ve hat levhalar yazılmıştır.

Osmanlı Dönemi’nin en önemli hattatlarının başında Şeyh Hamdullah, Ahmed Karahisari, Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Hafız Osman gelmektedir.

İslamiyeti seçen medeniyetlerin, yüzyıllar boyunca sanatsal zevklerini ve becerilerini yansıttıkları en önemli alanlardan biri Hat Sanatı ve özellikle de Kuran-ı Kerim’in kendisi olmuştur. Bu önemi ; günümüze ulaşan eserlere baktığımızda bizler de görmekteyiz. Her biri cennet bahçesini andıran, bu ince sanatın ustalarını rahmetle anıyoruz.

Türkiye Genelinde Tüm Antikalarınızı Ücretsiz Ekspertiz Sonrası, Değerinde Nakit Olarak Alıyoruz.

Call Now ButtonŞİMDİ ARA