Top

Hoca Ali Rıza

Hoca Ali Rıza

Hoca Ali Rıza

Hoca Ali Rıza 1858-1930 yılları arasında yaşamış daha çok manzara resimleriyle tanınan Türk ressamdır. Üsküdarlı oluşu sebebiyle Üsküdarlı lakabıyla da anılan sanatçının babası Mehmet Rüştü Beydir. İlk ve orta öğrenimini Üsküdar’da tamamladıktan sonra Kuleli Askeri Lisesine girmiştir. Resme olan tutkusu sebebiyle okulunda bir resim atölyesi açılması için başvurmuş ve hedefine de ulaşmıştır.

Çok sayıda eserler üreten Ali Rıza Bey II. Abdülhamid’in yaptığı çalışmaları görmesiyle mükafatlandırılmıştır. Bu alanda kendini geliştirmek isteyip Süleyman Seyyid ve Kes adındaki ressamlardan sanat eğitimi almıştır. Eğitimini tamamladıktan sonra çeşitli okullarda resim hocalığı yapmaya başlamış, bunun yanında tüm orta öğretimlerde de resim derslerinin olması için albümler hazırlamış ve bu albümler İstanbul’da basılmıştır.
Sanatçı, 1909-1912 arasında Osmanlı Ressamlar Cemiyetinde başkanlık yapmıştır.

Hoca Ali Rıza Sanat Anlayışı

Karakalem, sulu boya ve yağlı boya başta olmak üzere tüm malzemeleri iyi bilen sanatçı, çok sayıda öğrenci yetiştirmiştir. Eserlerinde kullandığı renk ve desen kompozisyonundan milli karakteri hemen hissedilmektedir. Kendine has resim anlayışı ile pek çok meslektaşını etkilemiştir. Manzara ressamı olarak tanınmaktadır.

Osmanlı binalarını, sokak aralarını, mahalleleri ve manzaraları adeta bir belge niteliği taşımaktadır. Seçtiği konuyu tüm gerçekçiliğiyle yansıtırken, az da olsa hayali resimler de yapmış olduğu bilinmektedir. Yalnız tüm çalışmalarının ortak bir noktası vardır, o da insana huzur vermesidir. Eserlerinin birçoğu dağılmış durumdadır.

Yalnız Ankara Milli Kütüphane’ de geniş bir koleksiyonu oluşturulmuştur. Sanat hayatı boyunca katılabildiği kadar sergilere katılmıştır. Ayrıntılara gösterdiği özen ve renk bilgisi onun üslubunu farklı kılan noktalardır. Resimde şiirsel bir üslup vardır. Bu resimde olduğu gibi tüm manzara resimlerinde maviler ve yeşiller ağırlıktadır. Resimlerinde figürü boyut belirleyici olarak kullanır.

Ali Rıza, hiç Avrupa’ya gitmemiş olmasına ve empresyonizmi görmemesine karşın resmine batılı bir tarz katmıştır.

Hoca Ali Rıza Eserleri

Üsküdar’da Bir Sokak, Üsküdar’da Kar, Denize Açılan Sokak ve Simitçi, Sümbüllü Yalı, Sokakta Yeniçeriler ve Kayalar yağlı boya resimlerindenken; Keten Ayakkabılar ve Çeşme resimleri de karakalem çalışmalarına örnektir.

En Önemli Eseri

Hoca Ali Rıza (1858 – 1930) – Göl Kenarı

Türkiye Genelinde Tüm Antikalarınızı Ücretsiz Ekspertiz Sonrası, Değerinde Nakit Olarak Alıyoruz.

Aşağıdaki seçeneklerden bizlere ulaşabilirsiniz.

ŞİMDİ ARA