Top

El Yazması Kuranı Kerim Alanlar

El Yazması Kuranı Kerim Alanlar

El Yazması Kuranı Kerim Alanlar Firması Olarak, Elinizde olan el yazması kuranı kerimlerinizi değerinin üzerinde, nakit fiyatlarla alımını yapmaktayız.

Bilindiği üzere İslam inanç dünyasının kutsal kitabı Kuran-ı Kerim’dir. Mukaddes kitabımız Kuran-ı Kerim dünyada en çok yazılan kitaptır. Bilinen en eski yazma Kuran-ı Kerim 7. yüzyıla aittir. Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim ilk defa Hz. Ömer ve Hz. Ebubekir’ in isteğiyle kitap haline gelmiştir.

Hz. Osman zamanında ise İslam ile şereflenecek kavimlere gönderilmez için çoğaltılmaya başlanmıştır. Bu sayede kısa zamanda tekrar yazılıp, süslenip ( tezhiplenip) , ciltlenerek farklı toplumlara ulaştırılan Kuran- Kerimler gönderildikleri toplumların kültür ve sanat zevkiyle harmanlanıp çoğaltılmıştır.

Hz. Osman zamanında ise İslam ile şereflenecek kavimlere gönderilmez için çoğaltılmaya başlanmıştır. Bu sayede kısa zamanda tekrar yazılıp, süslenip ( tezhiplenip) , ciltlenerek farklı toplumlara ulaştırılan Kuran- Kerimler gönderildikleri toplumların kültür ve sanat zevkiyle harmanlanıp çoğaltılmıştır.

El Yazması Kuranı Kerim Alanlar

El Yazması Kuranı Kerim Alanlar

Antika El Yazması Kuranı Kerim Alanlar

Emevi, Abbasi, Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Memlük,  Safevi, Türkmen gibi Müslüman devletler döneminde yazılan Kuran-ı Kerim , Osmanlı İmparatorluğu döneminde de en güzel örneklerini vermeye devam etmiştir. Özellikle İstanbul’un fethinden sonra hat sanatı çok hızlı bir şekilde gelişmiştir.

Osmanlı İmparatorluğunda 15. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar, özellikle 2. Beyazıd, Kanuni Sultan Süleyman, 2. Ahmed , 2. Mustafa ve 2. Mahmud dönemlerinde sanata ve sanatçıya çok kıymet verilmiştir. ve yine bu padişahların devrinde, dönemin en iyi hattatları tarafından; Kuran, cüz, en’am, kıt’a, murakka, hilye-i şerif ve hat levhalar yazılmıştır.

Osmanlı Dönemi’nin en önemli hattatlarının başında  Şeyh Hamdullah, Ahmed Karahisari, Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Hafız Osman gelmektedir.

İslamiyeti seçen medeniyetlerin, yüzyıllar boyunca sanatsal zevklerini ve becerilerini yansıttıkları en önemli alanlardan biri Hat Sanatı ve özellikle de Kuran-ı Kerim’in kendisi olmuştur. Bu önemi ; günümüze ulaşan eserlere baktığımızda bizler de görmekteyiz. Her biri cennet bahçesini andıran, bu ince sanatın ustalarını rahmetle anıyoruz.

El Yazması Kuranı Kerim Nasıl Alınır Satılır?

Whatsapp İnternet veya posta aracılığıyla göndereceğiniz fotoğraflara bakarak eseriniz için bir ön değerlendirme yapabilmekteyiz. Ön değerlendirmeden iyi bir netice çıktığı takdirde, eserin kendisini mutlaka görmemiz gerekmektedir.

Call Now ButtonŞİMDİ ARA
WhatsApp chat