Top

Abdülmecid Efendi

Abdülmecid Efendi

Abdülmecid Efendi

Abdülmecid Efendi Hayatı ve Eserleri (1868 – 1944)

Osmanlı Halifesi ve Ressam Abdülmecid Efendi Sultan Abdülaziz’in (1861-1876) ortanca oğlu olarak 1868 yılında İstanbul’da doğdu. Babasının 1876 yılında ölümünden sonra Yıldız Sarayı’ndaki Şehzadegan Mektebi’nde kardeşleriyle birlikte eğitim görmüştür.

İstanbul’da entelektüel bir yaşam sürmüş, Avrupa sanatını ve edebiyatını yakından takip etmiştir. Kurtuluş Savaşından sonra 1922 yılında saltanatın kaldırılması ve aynı yıl VI. Mehmed Vahdeddin’in İstanbul’dan ayrılması üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisinin Bakanlar Kurulu tarafından halife seçilmiştir.

Cumhuriyetin ilanından sonra Meclisin 1924 yılında çıkardığı bir kanunla hilafet kaldırılmış ve bütün Osmanlı hanedan üyelerinin yurt dışına çıkarılmalarına karar verilmiştir. Abdülmecid Efendi de bu kanun gereği aynı yıl İstanbul’dan ailesiyle birlikte ayrılmıştır. Kısa bir süre İsviçre’de kaldıktan Fransa’ya giderek önce Nice’e daha sonra Paris’e yerleşmiştir.

Abdülmecid Efendi’nin aldığı resim eğitimiyle ilgili farklı bilgiler bulunmakla birlikte, Dolmabahçe Sarayının bir dairesinde Sultan Abdülaziz tarafından saray için resim yapmakla görevlendirilen Polanyalı ressam Chelebowsy’den ders aldığı bilinmektedir. Asıl resim eğitimini ise uzun yıllar bir asker ressamdan almıştır. Gençlik yıllarında Sanayi-i Nefise Mektebi’nin yağlıboya öğretmeni Valeri’den, II. Abdülhamid döneminde de saray ressamı Zonaro’dan resim dersleri almıştır.

Abdülmecid Efendi ve Sanat Anlayışı

Son Osmanlı halifesi olarak bilinen Abdülmecid Efendi, her şehzade gibi çocukluğundan itibaren iyi bir eğitim almıştı. Resme karşı artan merakı üzerine sarayda özel dersler almış, resim sanatıyla profesyonel olarak ilgilenmiş ve başarısı yurt dışında da yankı bulan bir ressama dönüşmüştü. Bunun bir örneği olarak “Tarih Dersleri” adlı tablosunun Paris’te 1914 Salonu Sergisi’nde sergiye kabul edilmesini gösterebiliriz. Yine Abdülmecid Efendi, Osmanlı Ressamlar Cemiyeti’nin bir süre fahri başkanlığını yapmış ve cemiyete mali destek sağlamıştı.

Bir ressam olarak Abdülmecid Efendi’ye değerlendirdiğimizde, resimlerinde işlediği konu yelpazesinin oldukça geniş olduğunu görürüz. Hanedan mensuplarını, Osmanlı ve Fransız aydınlarını, tarihî konuları, hayvan betimlemelerini ve alegorilerini içeren çok sayıda resim yapan Abdülmecid Efendi, portre çalışmalarında da bulunmuş ve bunları yaparken de canlı model kullanmış. Üslup açısından tablolarında akademik geleneğin bilincinde olduğu yorumu yapılsa da bu durum 1914’ten sonra değişmiş, bu tarihten sonra tablolarını daha serbest fırça darbeleriyle yapmaya başlamış. Bazı tablolarında ise fotoğraftan kareleme tekniğini kullanmış.

Abdülmecid Efendi Eserleri

Deniz Hamamı
Çamlıca Sırtları
üçüncü Ahmet çeşmesi
Orman Manzarası
Çamlıca’dan Adalara Bakış
Kız Kulesi Manzarası
Padişah III Selim ve Şehzade Mahmut3
Haremde Goethe

Türkiye Genelinde Tüm Eski Antika Tablolarınızı Ücretsiz Ekspertiz Sonrası, Değerinde Nakit Olarak Alıyoruz.

Aşağıdaki seçeneklerden bizlere ulaşabilirsiniz.ŞİMDİ ARA